Drejeknapper til fræsebord

Til mit fræsebord havde jeg brug for nogle spændemøtrikker, så dem lavede jeg ved at dreje nogle runde skiver af krydsfiner og så bore en 5-kantet knap og lime en møtrik i midten. De knapper har nu den optimale størrelse til at spænde anslag og sikkerhedsføringer fast.  ”Corona projekt”

Periode: December 2022

Spændeknapper

RedekasserSandpapirhylde

Index

Aktualiserte: 20.08.2023, HA